Osteopatia on manuaalinen hoitomuoto, jonka tarkoituksena on kehon rakenteellisten ja toiminnalisten häiriö- ja kiputilojen tutkiminen ja hoitaminen. Osteopaatti on terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Osteopaatin koulutus Suomessa kestää neljä vuotta. Osteopaattien ammatillista toimintaa valvoo Suomen Osteopaattiliito ry. Eläinostepatiaan voi erikoistua erilaisilla alan kursseilla.

Osteopatian kehitti Amerikkalainen lääkäri Andrew Taylor Still (1828-1917). Anatomian tutkimisen kautta Still tuli siihen tulokseen, että ihminen on luotu täydelliseksi kokonaisuudeksi ja keho on luotu sisältämään kaiken tarpeellisen terveyden ylläpitämiseksi, jos sille vain suodaan oikeanlaiset olosuhteet. Kehon kaikille toiminnoille on ominaista rytmisyys, kuten sydämmen ja henkityksen rytmi. Tästä syystä myös hoidon suorittamisessa niin ihmisille kuin eläimille on tärkeää rytmisyys, jolla vahvistetaan kehon omaa rytmiä tai palautetaan kadotettu rytmi sekä joustavuus.

Osteopaatin ammattitaidon keskeinen osaaminen sisältää yksityiskohtaisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomian, fysiologian ja biomekaanikan tietämyksen.

Pääasiallinen hoitomenetelmä on nivelten, lihasten ja nikamien liikuttelu pehmein, rytmisin liikkein. Muina hoitotekniikoina käytetään mm. erilaisia pehmytkudoskäsittelyjä, nikama- ja nivelmobilisaatiota sekä manipulaatiota. Osteopatiassa on paljon erilaisia lähestymistapoja, koska osteopatia ei ole pelkkää tekniikkaa, vaan ennemminkin hoito filosofia, joten kaksi osteopaattia voi käyttää täysin erilaisia menetelmiä hoitaessaan asiakkaitaan.